Československé ženy
Volba jazyka: Česky English po russki
 home page  mapa webu  kontakty

Reportáž ze zahájení výstavy

Ženy bojující - výstava na internetu

 

    Ve čtvrtek 20. listopadu 2008 byl slavnostní prezentací v zasedacím sále Národní knihovny v pražském Klementinu představen projekt, jehož autory jsou Mgr. Alena Vitáková, Miroslav Klusák a Bc. Ondřej Wolf. Hlavním cílem a posláním je přiblížit především mladé generaci nejen historii účasti žen v protinacistickém odboji, ale historii odboje vůbec. „Chceme zvláště připomenout jejich odvážné a obětavé chování v době války, kdy život našeho národa byl v ohrožení. Chtěli bychom, aby i současná generace, a zejména mládež si mohly říct, že máme na koho v naší minulosti být hrdí.“ Lze říci, že jde o završení snah zaplnit bílé místo naší historie a věnovat ženám v odboji takovou pozornost, kterou si bezesporu zaslouží. Základem projektu se stala výstava vzniklá v 80. letech, která po putování po celém Československu zakotvila v rodném domku L.Svobody v Hroznatíně. Její autorky, kpt.v.v. RNDr. Jiřina Kopoldová-Švermová, CSc., rtm.v.z. Helena Křikavová-Albrechtová a prof. Ing. Zoe Klusáková-Svobodová, CSc., obsah výstavy využily v publikaci „Ženy bojující“, která vyšla v roce 1992 za pomoci příspěvku ČSBS a bývalých aktivních účastnic odboje. O rozšíření tohoto dokumentu a jeho digitalizaci uvažovali autoři od roku 2004. Intenzivní práce začala po proběhlé výstavě „Ženy v boji“ z přelomu let 2006/2007, kterou na Univerzitě obrany v Brně uspořádala brněnská odbočka Společnosti Ludvíka Svobody, vedená bývalou příslušnicí 1.čs.arm.sboru Májou Dočkalovou.

     Ve zcela zaplněném sále bylo mezi hosty mnoho žen, kterých se stránky bezprostředně týkají, ale i celá řada potomků veteránů, jako např. Ing. Ludvík Engel, Ing. Petr Kadavý, Dr. Bedřiška Kopoldová, PhDr. Alena Citterbergová a Eva Rýdelová. Slavnostní prezentaci zahájila Zoe Klusáková, která poděkovala všem, kteří při tvorbě projektu pomohli, jak morálně, tak i finančně, jmenovitě Ministerstvu obrany České republiky, firmě CZ LOKO, Masarykově univerzitě v Brně a dalo by se jistě hovořit o mnoha dalších. „Chtěli jsme, aby tato historie nebyla předkládána jako přehled počtů anonymních bojujících, raněných či padlých. Chtěli jsme ukázat konkrétní bytosti, jejich mladé tváře, pokud možno všechny. Aby pohled do jejich očí vedl k zamyšlení nad jejich osudy, nad dobou, ve které žily a nakonec i bojovaly, k zamyšlení nad válkou samou. Vždyť ve válce, v boji, umírali především mladí lidé - budoucnost národa. Ráda bych poděkovala za citlivou a pečlivou jazykovou redakci paní PhDr. Zdeně Matysové, strážkyni čistoty českého jazyka, a za překlad do ruštiny paní Mgr. Ire Aršakjan.“
 
      Poté se ujali slova samotní autoři. M. Klusák hovořil o motivacích, které pomáhaly celý projekt realizovat, A. Vitáková představila strukturu webových stránek. Poté vystoupili někteří z hostů. Plk. Václav Přibyl, bývalý příslušník 1.čs.arm.sboru, nastínil historii vstupu žen do zahraniční jednotky na východě od vzniku jednotky až do osvobození vlasti. Neopomněl zmínit mnohá úskalí, především odmítavý postoj exilové vlády k přítomnosti žen v naší zahr. jednotce. „Jsem nesmírně vděčen za to, že se do této prezentace dostala kapitola československé ženy v boji v Jugoslávii, protože tato oblast byla v minulosti opomíjena.“ Tak hovořil plk. Jiří Železný, předseda ČSOL na Praze 6, a krátce promluvil o historii bojů československé menšiny v této oblasti. Ing. Jiří Hofman, volyňský Čech a bývalý příslušník 1.čs.arm.sboru, zdůraznil fakt, že po příchodu 1.čs.brigády na Volyň nebyla nutná mobilizace, protože se více než 11000 volyňských Čechů přihlásilo dobrovolně, z nichž bylo 10250 odvedeno, včetně 500 žen. „Skládám velký hold těm, kteří takovým způsobem, moderním a pro mladé lidi přístupným, se snaží zachovat paměť o tom, jak českoslovenští občané bojovali. Když říkám čs. občané, tak mluvím i o podkarpatských Rusínech, kterých si nesmírně vážím.“ Plk.v.v. Irena Malínská s dojetím v hlase poděkovala autorům za tento počin ve jménu všech bývalých účastnic odboje.

 

     Internetové stránky jsou neustále doplňovány a jsou otevřeny všem opravám, námětům a příspěvkům, které může poskytnout kdokoliv, kdo má k zajímavým materiálům přístup. Autoři prosí všechny, kdo mohou dobové materiály zapůjčit k digitalizaci, aby se ozvali na info@zeny-bojujici.cz

Karel Štusák

Obrázek 88699        Obrázek 12614       Obrázek 51498       Obrázek 83399

 

Obrázek 42325        Obrázek 26731

 

Rozesílání novinek

© 2008 Československé ženy bojující v zahraničních vojenských jednotkách za II. světové války | Všechna práva vyhrazena
Tvorba www stránek WOLFWEB.CZ