Československé ženy
Volba jazyka: Česky English po russki
 home page  mapa webu  kontakty

Medailonky / Klauová (Veselá) Hilda

Hilda Klauová, provd. Veselá

 

umístění / zařazení: zdravotnice (Rudá armáda, 1. čs. arm. sbor v SSSR)

datum a místo narození / datum a místo úmrtí: 24. 7. 1924 Kosów Huculski (okres Lvov) / -

národnost: ukrajinská (dle Hildy Veselé), česká (dle pramenů VÚA)

vyznání: římskokatolické

kmenové číslo, datum a místo odvodu: 1941-4 Rudá armáda, 1944 přestup do 1. čs. arm. sboru - odvedena 6. 11. 1944 v Krosně, km. č. 17.425/ž

hodnost, ve které ji zastihl konec války / dnešní hodnost: četař / podplukovník v. v.

řády, vyznamenání:

 

Předválečná léta:

Narodila se na západní Ukrajině v obci Kosów Huculski poblíž Lvova. Otec byl Ukrajinec, matka Češka z Frýdku-Místku. Hilda absolvovala ruské školy, česky neuměla. Těsně před válkou absolvovala zdravotnický kurz.

Válečná léta:

Po roce 1941 se válka rodiny Klauových silně dotkla. Otec odešel k partyzánům a Němci pověsili její matku a sourozence popravili. Proto hned, jak to bylo možné, vstoupila do Rudé armády jako ošetřovatelka v první linii. Prošla boji na Kavkaze, na Ukrajině a v Rumunsku. V bitvě o Bílou Cerkev byla počátkem roku 1944 raněna do hlavy. V rumunském lazaretu se seznámila s Čechoslovákem Františkem Veselým, který byl raněn u Sokolova, a na jeho naléhání si zažádala o přeložení do čs. voj. jednotky. Protože měla čs. matku, přeložení proběhlo bez problémů, odvedena byla v listopadu 1944 v Krosně. Protože znala výborně německy, polsky, ukrajinsky a rusky, kromě práce zdravotnice, občas dělala i tlumočnici při výsleších zajatých Němců.

Na otázku, jaké byly poměry v Rudé a československé armádě, Hilda Veselá odpovídá:

„V Rudé armádě jsem byla přímo v první linii. Obvazovala jsem raněné přímo v boji, bylo to hrozné…kulky lítaly kolem mne, nechápu, jak je možné, že jsem přežila…v čs. jednotce to byla proti Rudé armádě rekreace. Měli jsme jídlo, ne jen tvrdý chleba. A také jsem od manžela poprvé jedla čokoládu.“

Poválečná léta:

Po válce nedemobilizovala, zůstala v armádě. S manželem se odstěhovala do Hodonína, kde pracovala v kasárnách jako zdravotní sestra. Kromě toho byla i činná v MNV a přednášela o ženách v čs. armádě.

 

Prameny a literatura:

VÚA Praha, seznam příslušníků 1. čs. sam. sboru v SSSR.

Rozhovor s Hildou Klauovou v Hodoníně ze dne 27. 9. 2008.

Tato část vznikla s finanční podporou Grantového fondu děkana Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity pro rok 2008.

Rozesílání novinek

© 2008 Československé ženy bojující v zahraničních vojenských jednotkách za II. světové války | Všechna práva vyhrazena
Tvorba www stránek WOLFWEB.CZ