Československé ženy
Volba jazyka: Česky English po russki
 home page  mapa webu  kontakty

Medailonky / Zochovická Edita

Edita Weinbergerová, provd. Zochovická

 

umístění / zařazení: řidička, velitelka útvaru konvojů (8. Britská armáda, ATS)

datum a místo narození / datum a místo úmrtí: 22. 3. 1914 Nové Město nad Váhom / 21.12. 2007 Švícarsko

národnost:

evidenční číslo, datum a místo odvodu: 31. 8. 1942

hodnost, ve které ji zastihl konec války / dnešní hodnost: nadporučík / kapitán v. v.

řády a vyznamenání: Africa Star, War medal, 8th Army – North Africa, The 1939-1945 Star, Defence Medal – King´s Commendation for brave conduc, 1939-1945 Oak leaf

Předválečná léta:

Edita Weinbergerová se v Novém Meste nad Váhom vyučila zubní laborantkou, výuční list získala v roce 1935. Protože nemohla najít zaměstnání, odešla do Palestiny, kde pracovala na plantážích. Získala palestinský pas (provdáním) a v roce 1937 se vrátila do vlasti.

Když bylo Československo rozbito, Edita odešla zpět do Palestiny.

Válečná léta:

Zde v Palestině se dobrovolně přihlásila do ATS a byla přijata dne 31. 8. 1942. Do té doby pracovala pro britský poštovní censurní úřad v Haifě (dnes Izrael), nějaký čas byla na vlastní žádost převelena do Teheránu. Po jistých konfliktech byla z Persie vypovězena, přičemž odletěla do Jeruzaléma, kde se přihlásila do ATS. Absolvovala výcvik pro ATS a ještě se třemi dalšími dívkami z ČSR se nechala převelet jako řidička do Egypta. Na podzim roku 1943 absolvovala důstojnický kurz v Sarafandě (Palestina) a následně byla umístěna v Tel-el-Kebiru, kde velela četě řidiček (čsl. občanek bylo v této četě 6). V ATS zůstala až do konce roku 1945. V březnu roku 1946 byla prostřednictvím čs. vojenské mise pro Balkán a Střední a Blízký východ se sídlem v Jeruzalémě odeslána domů.

Poválečná léta:

Po válce pracovala nějaký čas na Ministerstvu zahraničí, odkud byla v roce 1950 bez udání důvodu propuštěna. Další roky pracovala pouze manuálně, převážně jako řidička. V roce 1968 emigrovala i se svým synem do Jugoslávie a následně do Švýcarska.

Prameny a literatura:

rozhovor s Editou Zochovickou (materiály prof. Zoe Klusákové-Svobodové)

Vávrová, Milada: Vojáci v sukních. Jihlava 2001.

Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Vydal: Vojenský historický ústav Praha a Vojenský historický ústav Bratislava. Praha 2005.

 

 

Tato část vznikla s finanční podporou Grantového fondu děkana Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity pro rok 2008.

Rozesílání novinek

© 2008 Československé ženy bojující v zahraničních vojenských jednotkách za II. světové války | Všechna práva vyhrazena
Tvorba www stránek WOLFWEB.CZ