Československé ženy
Volba jazyka: Česky English po russki
 home page  mapa webu  kontakty

Medailonky / Nettelová Hana

Hana provd. Nettelová

 

umístění / zařazení: opravárenské dílny a sklad (ATS)

národnost:

vyznání:

datum a místo narození / datum a místo úmrtí: nar. 1919 / -

kmenové číslo, datum a místo odvodu:

hodnost, ve které ji zastihl konec války / dnešní hodnost:

řády a vyznamenání:

Předválečná léta:

Válečná léta:

Do emigrace odešla Hana Nettelová spolu se svým manželem dne 1. 11. 1939. Přes Rumunsko se dostali na tureckou uhelnou loď. Loď však nedoplula do Šanghaje, po zajištění v Istanbulu byla nucena přistát v Haifě. Ženy z lodi byly odvezeny do soustřeďovacího tábora, nemusely tam ani pracovat. Hana absolvovala kurz Červeného kříže a po jeho absolvování se přihlásila do nemocnice. V táboře byla od 15. 2. 1940 do 17. 10. 1940. Po propuštění z tábora se dostala do tzv. „CHAVARA“, což byly skupiny emigrantů. Zde ve stanovém táboře pracovala na ošetřovně. Její manžel se přihlásil do armády, nejprve narukoval do britské, později do československé. Hana se obrátila na čs. vyslanectví, že by chtěla jako ošetřovatelka vstoupit do čs. armády. Písemně jí odpověděli, že musí absolvovat školy pro zdravotní sestry v Jeruzalémě. Chtěla vstoupit do ATS, manžel jí to rozmlouval, nakonec však vstoupila. Prošla výcvikem v Sarafandě, posléze odjela se skupinou do komplexu táborů v Egyptě. Zde v dílnách vymývala písek z motorů náklaďáků. Později pracovala v kanceláři a ve skladu. Od 9. 5. 1945 do 16. 1. 1946 procházela v ATS tzv. mimořádnou vojenskou službou. Demobilizována byla v březnu 1946.

Poválečná léta:

 Prameny a literatura:

Rozhovor s Hanou Nettelovou ze dne 6. 1. 1992

 

 

Tato část vznikla s finanční podporou Grantového fondu děkana Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity pro rok 2008.

Rozesílání novinek

© 2008 Československé ženy bojující v zahraničních vojenských jednotkách za II. světové války | Všechna práva vyhrazena
Tvorba www stránek WOLFWEB.CZ