Československé ženy
Volba jazyka: Česky English po russki
 home page  mapa webu  kontakty

Medailonky / Čermáková (Drnková) Danuta

Danuta Čermáková, provdaná Drnková

 

umístění / zařazení: zdravotnice (1. čs. samost. polní prapor, 1. čs. samost. Brigáda, 1. čs. arm. sbor v SSSR)

datum a místo narození / datum a místo úmrtí: 10. 3. 1924 Lvov (Polsko) / 23. 6. 2004 Praha

národnost: česká

evidenční číslo, datum a místo odvodu: 882/ž, Buzuluk 13. 7. 1942  

hodnost, ve které ji zastihl konec války / dnešní hodnost: podporučík plukovník v. v.

řády a vyznamenání: Čs. medaile Za chrabrost před nepřítelem (1943), Sokolovská pamětní medaile (1948)

Předválečná léta:

Válečná léta:

Danuta Čermáková v roce 1942 ukončila felčarskou (zdravotnickou) školu a rozhodla se vstoupit do vznikající čs. jednotky. V Buzuluku patřila do skupinky nejmladších českých dívek z krajanských rodin, a proto jim spolubojovníci, říkali „koťata.“ Většina z nich, přesto, že byla tak mladinká, bojovala již u Sokolova. Prošla kurzem pro zdravotnice a ošetřovatelky a jako zdravotnice také odjela v lednu 1943 s 1. čs. sam. polním praporem na frontu. Původně byla umístěna jako zdravotnice do kulometné roty, avšak před započetím bojů o Sokolovo byla přidělena na praporní obvaziště k 1. rotě npor. Otakara Jaroše, která bránila dne 8. 3. 1943 Sokolovo. V době bojů o Sokolovo ošetřovala raněné přímo v Sokolově. Danuta v kritické době boje, kvůli nedostatku mužů, spolu s ostatními dívkami byla stavěna i jako stráž.

Ze vzpomínek Danuty Čermákové na Sokolovo:

Dokud jsem obvazovala raněné v chalupě, nevnímala jsem boj venku. Když jsem přišla před kostel, myslela jsem, že snad není vůbec možné, abych se živá dostala dál. Všude výbuchy, tanky se už blížily a pálily z děl. Zůstala jsem na okamžik bezradně stát… Viděla jsem raněného Frantu Němce. Chtěla jsem ho ošetřit, ale on se na mě utrhl, snad to zranění ani nevnímal, i když to byla dosti velká rána na krku a silně krvácela. A pak jsem viděla Toníka Sochora. Měl utržený rukáv a krvácel, ale byl tak zaujatý bojem, že se taky nechtěl dát ošetřit. Odháněl mě, ať ho prý nezdržuji. Ale přece jenom si dal říct, takže jsem mu alespoň ten provizorní obvaz mohla přiložit.“ (Kožnar, V.-Richter, K.: Nepřítel na dosah. Praha 1985, s. 189.)

Danuta Čermáková obdržela za boje u Sokolova Čs. medaili Za chrabrost před nepřítelem. V návrzích na vyznamenání se píše následující:

Vj. Danuta Čermáková: „Prokázala mnoho obětavosti. V boji pracovala rozvážně a obětavě.“

Praporní zdravotní hlídka v Sokolově, čet. Nováková, svob. Čermáková a svob. Růžičková: „Počínaly si velice neohroženě, prováděly práci svědomitě za ostřelování německých tanků.

 

Když se utvořila v Novochopersku 1. čs. sam. brigáda, Danuta Čermáková byla zařazena jako zdravotnice k dělostřeleckému oddílu. V červenci 1944 se provdala za svou „buzuluckou lásku“, dělostřelce Václava Drnka. V květnu 1945 již zastávala funkci šéflékaře dělostřeleckého oddílu v hodnosti podporučíka.

Poválečná léta:

Danuta Drnková zůstala po válce v armádě jako důstojník z povolání, pracovala na poliklinice MNO. Od roku 1972 byla v plném invalidním důchodu. Drnkovi vychovali dva syny.

Prameny a literatura:

 

VÚA Praha, SSSR-II, ČSVJ v SSSR-1.prapor, kart.3, i.č. 28, sign. 12/8, Návrhy na vyznamenání za Sokolovo a doklady k návrhům (nestr.), návrh na vyznamenání pro Ritu Novákovu, Danutu Čermákovou a Věru Růžičkovou.

 

Kopoldová, Jiřina: Deníček spojařky. (Rukopis).

 

Rozhovory s Jiřinou Kopoldovou ze dne 19.1., 7.2. a 25.2. 2007.

 

Brož, Miroslav: Hrdinové od Sokolova. Praha 2006.

 

Kožnar, V.-Richter,K.: Nepřítel na dosah. Praha 1985.

 

Pomnim Taranovku i Sokolovo. Vospominanija i dokumenty. Ed.: Marčenko, A.D. Charkov 1986.

 

Richter, Karel: Přes krvavé řeky. Praha 2003.

 

Svoboda, Ludvík: Z Buzuluku do Prahy. Praha 1960.

 

Tichá, Věra: Po boku mužů. Praha 1966.

 

Tichá, Věra: Ženy v našich jednotkách v SSSR za druhé světové války. In: Historie a Vojenství IV, 1964.

Tato část vznikla s finanční podporou Grantového fondu děkana Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity pro rok 2008.

Rozesílání novinek

© 2008 Československé ženy bojující v zahraničních vojenských jednotkách za II. světové války | Všechna práva vyhrazena
Tvorba www stránek WOLFWEB.CZ