Československé ženy
Volba jazyka: Česky English po russki
 home page  mapa webu  kontakty

Medailonky / Bihellerová Růžena

Růžena (provd.) Bihellerová


umístění / zařazení: spojařka, telefonistka, 1. čs. samost. polní prapor, 1. čs. arm. sbor v SSSR
datum a místo narození / datum a místo úmrtí: 21. 8. 1912 Moravská Ostrava
národnost: česká
vyznání: bez vyznání
kmenové číslo, datum a místo odvodu: 978/ž, Buzuluk 10. 8. 1942.
hodnost, ve které ji zastihl konec války / dnešní hodnost: podporučík / kapitán v.v.
řády a vyznamenání: Čs. medaile Za chrabrost před nepřítelem (1943), Sokolovská pamětní medaile (1948)


Předválečná létaVálečná léta

Do Buzuluku následovala svého muže, Ing. Ottu Bihellera. V Buzuluku absolvovala jako jediná žena celý spojařský kurz a jako telefonistka u spojovací čety odjela na frontu k Sokolovu. V návrhu na povýšení se o její činnosti píše následovně:

„Rt. Ladislav Smejkal, rt. Nachim Krumholz, voj. Růžena Bihellerová. Po celou dobu bojů na řece Mža vykonávali jmenovaní službu na hlavní telefonické ústředně. Jejich zásluhou bylo, že i v nejprudší palbě spojení telefonické bylo na výši. V době odpočinku chodili na poruchové hlídky do terénu ostřelovaného nepřátelskými minomety a dělostřelectvem. Udrželi spojení mezi jednotlivými stanicemi, i když ústředna byla přímými zásahy pobořena.“ Za své počínání byla vyznamenána Čs. medailí Za chrabrost před nepřítelem.

U spojařů zůstala až do konce války, v roce 1945 byla již spojovacím důstojníkem dělostřeleckého pluku v hodnosti podporučíka.


Poválečná léta

Demonilizovala v r. 1948. V civilu pracovala jako prodavačka.

 

Prameny a literatura

VÚA Praha, SSSR-II, ČSVJ v SSSR-1.sam.prapor, kart. 3, i.č. 28, sign. 12/8, sv.2 – Návrhy na vyznamenání za Sokolovo a doklady k návrhům (nestr.), návrh na vyznamenání pro Růženu Bihellerovou, rt. Nachima Krumholze a rt. Ladislava Smejkala.

VÚA Praha, seznam příslušníků 1. čs.arm. sboru v SSSR.

Brož, Miroslav: Hrdinové od Sokolova. Praha 2006.

Tichá, Věra: Po boku mužů. Praha 1966.

Vitáková, Alena: Ženy v řadách 1. Čs. sam. polního praporu. Vznik jednotky v Buzuluku. In: Historie 2006. Sborník prací z 12. Celostátní studentské vědecké konference konané 7.- 8. prosince 2006 v Ostravě. Ostrava 2007.

 

Tato část vznikla s finanční podporou Grantového fondu děkana Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity pro rok 2008.

Rozesílání novinek

© 2008 Československé ženy bojující v zahraničních vojenských jednotkách za II. světové války | Všechna práva vyhrazena
Tvorba www stránek WOLFWEB.CZ