Československé ženy
Volba jazyka: Česky English po russki
 home page  mapa webu  kontakty

Medailonky / Bužakerová (Markusová) Soňa


 

Ing. Soňa Bužakerová, provd. Feinerová, Markusová

 

umístění / zařazení: likvidátor 1. čs. polního praporu, později redaktorka novin (3.brigáda 1. čs. arm. sboru v SSSR)

datum a místo narození / datum a místo úmrtí: 19. 7. 1912 Bělcy (Rumunsko) / 3. 8. 1981

národnost: ruská

vyznání: židovské

kmenové číslo, datum a místo odvodu: 881/ž,  13. 7. 1942 Buzuluk.

hodnost, ve které ji zastihl konec války / dnešní hodnost: podporučík / podplukovník v.v.

řády a vyznamenání: Sokolovská pamětní medaile (1948)

 

Předválečná léta:

Válečná léta:

Soňa Bužakerová byla po celou dobu války v administrativě, v době bitvy u Sokolova byla zařazena do zásobovací čety – do skupiny pro zajištění týlu v Charkově jako likvidátor. Později sloužila jako redaktorka Denních zpráv 3. čs. sam. brigády. Jejím prvním manželem byl „Sokolovák“ Kurt Feiner, který padl 1.1. 1944 v bitvě u Bílé Cerkve.

Poválečná léta:

Po válce zůstala v armádě jako důstojník z povolání, pracovala v kanceláři čs. legií. V roce 1950 byla ze zdravotních důvodů propuštěna a pracovala jako zástupce vedoucího prodejny Kniha. V roce 1968 byla na krátký čas opět reaktivována v hodnosti podplukovníka. Jejím druhým manželem se stal další „Sokolovák“,  JUDr. Karel Markus, se kterým měla Soňa dvě děti.

 

Prameny a literatura:

VÚA Praha, seznam příslušníků 1. čs. arm. sboru v SSSR.

korespondence s Milenou Markusovou.

Brož, Miroslav: Hrdinové od Sokolova. Praha 2006.

 

Tato část vznikla s finanční podporou Grantového fondu děkana Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity pro rok 2008.

Rozesílání novinek

© 2008 Československé ženy bojující v zahraničních vojenských jednotkách za II. světové války | Všechna práva vyhrazena
Tvorba www stránek WOLFWEB.CZ