Československé ženy
Volba jazyka: Česky English po russki
 home page  mapa webu  kontakty

Medailonky / Ackermannová (Neumannová) Sára

 

Sára Ackermannová, provd. Neumannová

 

Zařazení
Sanitářka, chirurgická sestra (1. čs. samost. prapor, zdravotní prapor 1. čs. sam. brigády, 1. čs. arm.sbor v SSSR).
Datum a místo narození
31. ledna 1918
Lublin
Datum a místo úmrtí
 
 
Národnost
 Polská
Vyznání
Židovské
Kmenové číslo, datum a místo odvodu
887/ž
25. 04. 1942
Buzuluk
Hodnost na konci války / dnešní hodnost
Podporučík
 
Řády a vyznamenání
Čs. válečný kříž 1939-1945, Čs. medaile Za bojové zásluhy, Sov. medaile Za odvahu, Sokolovská pamětní medaile (1948)


Předválečná léta
Studentka do roku 1939


Válečná léta

Do Buzuluku, do čs. vojenské jednotky se dostala provdáním.V Buzuluku absolvovala kurz sanitářek a účastnila se bitvy u Sokolova, stejně jako její sestra Richarda Wechsbergová-Moravcová. Sára Neumannová se účastnila jako zdravotnice útoku 2. a 3. roty na Němci již obsazené Sokolovo dne 9.3.1943, kdy poskytovala pomoc raněným. V návrhu na vyznamenání se doslova píše:

„Dne 9.3. při útoku na Sokolovo postupovaly s rotou, poskytly pomoc v prvním sledu, při osvětlení za silné palby, 32 raněným. Vynesly všechny z pole i s jejich zbraněmi. Voj. Marie Pišlová (Za bojové zásluhy) svob. Gréta Goldmannová (Za odvahu), Sára Ackermannová (Za bojové zásluhy.), Gréta Olšanová (Za bojové zásluhy)."

Při bojích u Sokolova se Sára Ackermannová s Olšanovou při vynášení raněných ztratila. Současně totiž probíhala evakuace, kterou dívky díky zaujetí prací zmeškaly a proto se snažily najít jednotky praporu na vlastní pěst. Cestou pomohly jednomu raněnému sovětskému vojákovi, přičemž jim zastavilo sovětské nákladní auto a naložilo je všechny tři. Tak obě sanitářky dohnaly u Severního Donce svoji jednotku.

Za Sokolovskou bitvu obdržela Sára Neumannová sovětskou Medaili Za odvahu a Čs. válečný kříž 1939. V bojích u Kyjeva byla raněna, utrpěla průstřel nohy. Do konce války působila jako chirurgická sestra ve zdravotním praporu 1. čs. sam. brigády a demobilizovala v hodnosti podporučíka.


Poválečná léta

Po válce s manželem Arnoštem Neumannem emigrovala do USA, přijala jméno Anna.

 
Prameny a literatura

VÚA Praha, SSSR-II, ČSVJ v SSSR-1.prapor, kart.3, i.č. 28, sign. 12/8, Návrhy na vyznamenání za Sokolovo a doklady k návrhům (nestr.).

VÚA Praha, seznam příslušníků 1. čs. arm. sboru v SSSR.

Brož, Miroslav: Hrdinové od Sokolova. Praha 2006.

Tichá, Věra: Po boku mužů. Praha 1966.
 

 

Tato část vznikla s finanční podporou Grantového fondu děkana Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity pro rok 2008.

Rozesílání novinek

© 2008 Československé ženy bojující v zahraničních vojenských jednotkách za II. světové války | Všechna práva vyhrazena
Tvorba www stránek WOLFWEB.CZ