Československé ženy
Volba jazyka: Česky English po russki
 home page  mapa webu  kontakty

Medailonky / Kleinová (Hlošková, Filipovičová) Hana

Hana provdaná Hlošková – Filipovičová (rozená Kleinová) umístění / zařazení: administrativní síla – překlady rozkazů z angličtiny do češtiny, administrativní práce v instruktážní škole (ATS) datum a místo narození / datum a místo úmrtí:: 26. listopadu 1921 Praha, červenec 2009 Hodonín číslo vojenské legitimace, datum a místo odvodu: 085, 1. 3. 1943 Jeruzalém hodnost, ve které ji zastihl konec války: desátník řády a vyznamenání: medaile Africa Star ? Předválečná léta: Hana vyrůstala v Praze a v Brně, absolvovala vyšší dívčí školu a posléze i obchodní akademii. Sympatizovala s komunistickým hnutím. Válečná léta: Sedmnáctiletá Hana odjela z protektorátu do Palestiny ilegálním transportem v dubnu 1939. Do cílové stanice, Tel Avivu, se dostala přesně v den vypuknutí druhé světové války – 1. září 1939. Na své počáteční působení na Středním východě vzpomínala po válce následovně: „Asi měsíc jsem byla v anglickém internačním táboře v karanteně a po propuštění byla jsem příležitostně zaměstnána v domácnostech a nebo v továrnách v Tel Avivu a v Haifě“. V té době se na Blízkém východě seznámila se svým prvním manželem, četařem Otmarem Hloškem. Do ATS vstoupila Hana 1. března 1943. V jejím případě se však nejednalo o vstup vyloženě dobrovolný. Sama k tomu podotkla následující: „Koncem roku 1942 dostaly jsme všechny výzvu od čs. misse v Jerusalémě podepsanou gen. Mézlem, abychom se přihlásily do anglické pomocné ženské jednotky [myšleno ATS – Auxiliary Territorial Service, pozn. aut.] na SV [Středním východě]. V případě, že se nepřihlásíme budeme evakuovány z Palestiny a zařazeny do anglického válečného průmyslu“. Tuto první výzvu Čs. vojenské mise na Středním východě však Hana s částí ostatních československých žen neuposlechla. Tyto ženy proto měly do určitého termínu oznámit Čs. vojenské misi váhu svých zavazadel, aby mohl být proveden jejich přesun do Velké Británie. Po tomto druhém vyrozumění však většina československých žen včetně Hany své původní rozhodnutí změnila a nakonec se rozhodly do ATS vstoupit. O své službě v ATS vypověděla po válce Hana Hlošková – Filipovičová (v roce 1947 se podruhé provdala za Miroslava Filipoviče ) následující: „Službu jsme nastoupily po odvodu v Jeruzalémě ve výcvikovém středisku v Sarafandu, kde jsme prodělaly výcvik asi 6 neděl. Pak jsme byly rozděleny k jednotlivým anglickým jednotkám, u těchto jednotek jsme byly zařazeny až do ledna r. 1946, [...] Pokud jsem byly zaměstnány u anglických jednotek byly jsme zařazeny na různé práce a to opravy strojů, řidičky vozů, kuchařky, některé byly v kanceláři, některé ženy byly v gumárně a pod. Sama jsem původně překládala rozkazy do češtiny, jelikož jsem se naučila anglicky a později jsem pracovala v instruktážní škole jako administrativní síla. Byla jsem na kurze osvětovém, [a na] kurze výplata peněz“. Přestože v Evropě válka skončila v květnu 1945, československé ženy, které sloužily u ATS, musely nadále zůstat na Středním východě, a to až do roku 1946. Haně skončila její téměř tříletá služba v britském pomocném sboru k 15. lednu 1946. Následujícího dne byla prezentována u Čs. administrativního štábu na Středním východě. O svojí demobilizaci vypověděla Hana Hlošková – Filipovičová toto: „V lednu 1946 jsme byly u Angličanů demobilizovány a teprve prezentovány v čs. armádě, kde jsme byly zaměstnány dobrovolně (měly jsme vlastně dovolenou) likvidací misse. Asi v březnu 1946 přijely jsme do Prahy“. Poválečná léta: Po návratu do Československa pracovala čtyřiadvacetiletá Hana u UNNRA. Žila nejprve a Praze, ale v roce 1952 se přestěhovala do Hodonína, rodného města svého manžela Miroslava Filipoviče. V roce 2004 jí byla udělena Výroční cena města Hodonína. Hana Hlošková – Filipovičová zemřela v červenci roku 2009 ve věku nedožitých 88 let. Autor medailonku: Bc. Pavel Kreisinger

Tato část vznikla s finanční podporou Grantového fondu děkana Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity pro rok 2008.

Rozesílání novinek

© 2008 Československé ženy bojující v zahraničních vojenských jednotkách za II. světové války | Všechna práva vyhrazena
Tvorba www stránek WOLFWEB.CZ