Československé ženy
Volba jazyka: Česky English po russki
 home page  mapa webu  kontakty

Medailonky / Ljachová (Mesárová) Vasilina

umístění / zařazení: zdravotnice, lékárna 1. čs. brigáda v SSSR

datum a místo narození / datum a místo úmrtí: 12. 7. 1922 ve Volovém, Podkarpatská Rus

národnost: Rusínská

vyznání:řeckokatolické

kmenové číslo, datum a místo odvodu: 15. 5. 1943, Buzuluk

hodnost, ve které ji zastihl konec války / dnešní hodnost: / desátnice

řády, vyznamenání: Je nositelkou 5 čs. a 3 sovětských vojenských vyznamenání

 

Předválečná léta:

 Narodila se v rodině drobných rolníků, měla ještě sedm sourozenců. Po vychození obecné školy pracovala Vasilina v hospodářství svých rodičů. Po okupaci Podkarpatské Rusi maďarkou armádou přešla ještě se sedmi kamarády a kamarádkami hranice do SSSR. Byli však zatčeni sovětskými pohraničníky a odesláni do pracovního tábora, kde Vasilina strávila téměř tři roky.

 Válečná léta:

 Po uzavření mezivládní dohody byli Podkarpatorusové, jakožto čs. státní příslušníci propouštěni z pracovních táborů, aby se mohli zařadit do čs. vojenské jednotky v SSSR. Vasilina přijela do Buzuluku 5.5.1943 a krátce poté byla odeslána do Novochoperska. Tam byla zařazena do zdravotnického kursu. Na praxi chodila do civilní nemocnice v Novochopersku, kde se v jedné polovině léčili sovětští vojáci a v druhé českoslovenští vojáci. Jako příslušnice zdravotního útvaru byla pak přidělena do brigádní lékárny pod vedením PhMr. Heleny Petránkové. V tomto zařazení se zúčastnila bojů 1. čs. samostatné brigády o Kyjev a o pravoberežní Ukrajinu, později bojovala na Dukle. V bojích na Dukle bylo mnoho raněných a Vasilina za této situace, spolu s ostatními dělala vše co bylo potřebné: Nosila těžce raněné, poskytovala jim první pomoc, první obvazy, měla službu u raněných. Po bojích na Dukle se v rámci zdravotnického praporu zúčastnila bojů na Slovensku. Konec války ji zastihl v Plumlově u Prostějova.

Z Prahy, kde se zúčastnila 17. 5. 1945 přehlídky čs. armádního sboru byla odvelena do Slaného, kde demobilizovala.

 Poválečná léta:

 V roce 1947 se provdala a vychovala pak 3 děti. Do roku 1960 bydlela v Dolním Žandově u Mariánských lázní, později v Praze, kde pracovala v Drůbežářských závodech v Libuši.

Tato část vznikla s finanční podporou Grantového fondu děkana Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity pro rok 2008.

Rozesílání novinek

© 2008 Československé ženy bojující v zahraničních vojenských jednotkách za II. světové války | Všechna práva vyhrazena
Tvorba www stránek WOLFWEB.CZ