Československé ženy
Volba jazyka: Česky English po russki
 home page  mapa webu  kontakty

Medailonky / Gricuková (Suchardová) Natalie

umístění / zařazení: zdravotnice, lékárna 1. čs. brigády v SSSR

datum a místo narození / datum a místo úmrtí: 10. 5. 1923 v Lucku, Ukrajina

národnost: česká

vyznání: pravoslavné

kmenové číslo, datum a místo odvodu

hodnost, ve které ji zastihl konec války / dnešní hodnost: četař asp./ plk. v z.

řády, vyznamenání: Dukelská pamětní medaile, Medaile Poběda nad Germaniej  a další sovětská a naše vyznamewnání

 

 Předválečná léta:

 Prarodiče Natalie pocházeli z Moravy, odkud se vystěhovali na Volyň. Natalie vystudovala střední školu v Lucku a v místní lékárně absolvovala povinnou praxi, aby se mohla přihlásit na farmaceutickou fakultu ve Lvově, na které studovala necelé dva semestry. Po uzavření fakulty, po příchodu Němců, opět pracovala v lékárně. Po osvobození Volyně a příchodu čs. vojska na Volyň se přihlásila do čs. armády.

 Válečná léta:

 Natalie byla po odvodu zařazena do lékárny 1. brigády. Pracovala tam pod vedením PhMr. Heleny Petránkové a zúčastnila se bojů čs. armádního sboru na Dukle i na Slovensku. V polních podmínkách, často i v bezprostředním ohrožení, plnila úkoly zabezpečující chod, jak brigádní ošetřovny, tak i polních útvarů. Zajišťovala přípravu a distribuci léků k útvarovým ošetřovnám, sterilizaci chirurgických nástrojů, nezávadné vody a léčebných roztoků, často v primitivních podmínkách fronty.

V období bojů na Slovensku se vytvořila v rámci čs. armádního sboru 4. brigáda, k níž byla Natalie přeřazena na funkci vedoucí lékárny, kterou u 4. brigády musela i vybudovat. V hodnosti četaře aspiranta se musela přemístit autostopem na nákladním voze ke štábu 4. brigády, k pomoci ji byli přiděleni 4 vojáci a s nimi začala brigádní lékárnu organizovat a na chodu zajišťovat léky a obvazový materiál, stany pro polní ošetřovny a další a další potřebný zdravotnický materiál. Zajišťoval se ze skladů čs. armádního sboru, nebo ze sovětských skladů.

Poválečná léta:

 Do Prahy Natalie přišla s 4. brigádou, jako vedoucí lékárnice. Veškerý zbylý válečný zdravotnický materiál umísťovala v prostorách Veletržního paláce v Holešovicích. Když byla 4. brigáda včetně zdravotního praporu převelena na Slovensko, požádala Natalie o přeložení k 1. brigádě, aby mohla dokončit své odborné lékarnické vzdělání. Po složení nostrifikačních zkoušek, na farmaceutické fakultě v Hradci Králové dálkově zakončila studia získáním titulu farmaceutka.

V r. 1945 se přihlásila do aktivní vojenské služby, byla přidělena do Ústřední vojenské nemocnice v Praze - Střešovicích, kde jako důstojnice praovala v nemocniční lékárně. V důsledku nespravedlivě obviněného jejího manžela Čestmíra Suchardy, byla z činné vojenské služby propuštěna, aby nadále pracovala jako civilní zaměstnanec nemocnice. V ÚVN pracovala 36 let. Po rehabilitaci v r. 1992 ji byla přiznána hodnost plukovníka v z. Dnes žije v Praze, je v důchodu, těžce zdravotně postižená i na následky válečných útrap.

S Natalii Griciuchovou Suchardovou sestavila Jiřina Kopoldová

 

 

 

 

 

 

Tato část vznikla s finanční podporou Grantového fondu děkana Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity pro rok 2008.

Rozesílání novinek

© 2008 Československé ženy bojující v zahraničních vojenských jednotkách za II. světové války | Všechna práva vyhrazena
Tvorba www stránek WOLFWEB.CZ