Československé ženy
Volba jazyka: Česky English po russki
 home page  mapa webu  kontakty

Medailonky / Bismáková Anna

 

 

 Obrázek 10774

Anna Fulejová, provd. Bismáková

umístění / zařazení: spojařka (spojovací prapor, 1. čs. arm. sbor v SSSR)

datum a místo narození / datum a místo úmrtí: 16. 12. 1921 Suchá-Broňka (okres Iršava, Podkarpatská Rus) / 1999 Moravský Krumlov

národnost: ukrajinská-Rusínka

vyznání: římskokatolické (dle rodného listu), řeckokatolické (dle údajů VHA)

kmenové číslo, datum a místo odvodu: 14. 721, 20. 7. 1944 Kamenec Podolský.

hodnost, ve které ji zastihl konec války / dnešní hodnost: svob. v. v.

řády, vyznamenání: Sovětská medaile „Za pobědu nad Germaněj 1941-1945“

 

Předválečná léta:

Anna Fulejová po ukončení školy v rodné obci začala pracovat v rodinném hospodářství. V roce 1939 se provdala za svého milého, rolníka Ivana Bismáka ze stejné obce. Ten byl zakrátko po sňatku povolán do maďarské armády. Protože byl Ivan Bismák ženatý, dostal na jaře 1940 několik dní dovolenou a rozjel se domů k Anně. Vrátit se však do Maďarska nechtěl a tak se několik týdnů skrýval doma a v létě spolu s manželkou utekl do SSSR.

Válečná léta:

Ihned po překročení hranice byli manželé Bismákovi zatčeni sovětskými pohraničníky. Byli posláni do pracovního tábora a brzy byli rozděleni. Anna v těžkých podmínkách pracovala na zavlažovacích kanálech, kde si dlouhodobým prodléváním v bahnité vodě přivodila problémy s oběhovým systémem.

V roce 1944 se k ní donesla zpráva, že se formuje čs. jednotka a došlo jí, že by tam mohl být i manžel. Narukovala v Kamenci Podolském a po výcviku byla zařazena ke spojovacímu praporu. Na Dukle se konečně potkala s manželem a velice rychle byla k jeho jednotce přidělena jako spojka. V únoru roku 1945 otěhotněla.  

Poválečná léta:

V květnu 1945 byli manželé Bismákovi načas ubytováni v Moravské Ostravě, později se přemístili do Prahy. Tehdy již byla Anna v pokročilém stupni těhotenství a zatoužila se podívat ještě do rodné Suchobroňky. Rozjela se tam tedy se svým známým, ale když se chtěli vrátit, byly již zavřené hranice. Anna tedy hranice přešla tajně. V listopadu se narodila jejich jediná dcera Vlasta. Na jaře roku 1946 získali Bismákovi zabavený dům s polem v Břežanech u Mikulova. Manžel pracoval na dráze a Anna zůstala v domácnosti, přičemž ji nikdy neopustily zdravotní problémy vzniklé prací na zavlažovacích kanálech v Sovětském svazu. Po smrti manžela se přestěhovala Anna Bismáková s dcerou Vlastou do Moravského Krumlova, kde žila až do své smrti v roce 1999.

Prameny a literatura:

VÚA Praha, seznam příslušníků 1. čs. arm. sboru v SSSR.

Vzpomínky Vlasty Hrdličkové, dcery Anny Bismákové.

Tato část vznikla s finanční podporou Grantového fondu děkana Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity pro rok 2008.

Rozesílání novinek

© 2008 Československé ženy bojující v zahraničních vojenských jednotkách za II. světové války | Všechna práva vyhrazena
Tvorba www stránek WOLFWEB.CZ