Československé ženy
Volba jazyka: Česky English po russki
 home page  mapa webu  kontakty

Medailonky / Bartošová (Králová) Marie

 

Marie Bartošová, provd. Králová
umístění / zařazení: zdravotnice (1. čs. brigáda NOV Jugoslávie „Jana Žižky z Trocnova.“)
datum a místo narození / datum a místo úmrtí: 4. 12. 1926 Hercegovac (Slavonie, SHS)
národnost:: česká
vyznání: římsko-katolické
kmenové číslo, datum a místo odvodu: 20. 8. 1943 odchod k partyzánům, Hercegovac
hodnost, ve které ji zastihl konec války / dnešní hodnost:: vojín
řády, vyznamenání: Čs. medaile Za zásluhy 1. stupně (1945), Čs. medaile Za chrabrost před nepřítelem (1945), Řád Rudé hvězdy (1963)
Předválečná léta

Marie se narodila v české krajanské rodině v osadě Hercegovac, která byla napůl česká a napůl chorvatská. V obci vychodila českou obecnou školu a pak pracovala na domácím hospodářství. Vzpomíná na úmrtí čs. prezidenta Masaryka, které oplakala a také na Mnichovský diktát, na který reagovali čeští chlapci v obci snahou jít do Československa bojovat.


Válečná léta

Po porážce Jugoslávie a jejím rozdělení, do obce Hercegovac přišli v roce 1941 Němci. Ve vesnici postavili zátarasy. Marie se tehdy stala členkou a místopředsedkyní ilegální komunistické organizace mládeže. Chodila na schůze a přes zátarasy přenášela na druhý konec vesnice letáky a granáty pro partyzány. V této činnosti započala v roce 1942. Avšak po několika měsících se již práce spojky stala pro ni nebezpečnou a v souladu s instrukcemi partyzánských velitelů odešla do ilegality. Nejprve plnila různé úkoly, nosila zprávy, zbraně, materiál. Když se dozvěděla, že v Bršljanci se organizuje český prapor, vydala se tam a vstoupila do něj. Po měsíčním výcviku byla zařazena do první roty jako pěšák a poprvé se ocitla v boji o obec Sibinje u Slavonského Brodu den před Štědrým dnem 1943. V zimě roku 1944 byla poslána do Psuně na zdravotnický výcvik, který trval dva týdny. Po jeho absolvování se vrátila jako zdravotní sestra k brigádě Jana Žižky. Tam setrvala až do konce války.


Poválečná léta

Do Jugoslávie se donesla výzva od československé košické vlády, aby se čeští krajané žijící na území Jugoslávie přestěhovali do Československa a ujali se Němci opuštěných majetků. Marie Bartošová se ihned po výzvě vydala do Československa, kde zjistila bližší informace a vrátila se autobusem přes Rakousko pro matku. Dne 11. 9. 1945 se účastnila přehlídky jugoslávských partyzánů v Praze, kde byla vyznamenána přímo gen. Ludvíkem Svobodou, tehdy ministrem Národní obrany. V roce 1948 se provdala za svého spolubojovníka z brigády, Jindřicha Krále a usadila se s ním v městě Lanškrounu. Marie se věnovala rodině, s manželem měli dva syny a jednu dceru. Svého času také pracovala v Tesle jako přední dělnice v navijárně.


Prameny a literatura
Rozhovor s Annou Královou.
Partyzánka Máňa. Kwěty české, č. 24, 1968.

 

 

Tato část vznikla s finanční podporou Grantového fondu děkana Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity pro rok 2008.

Rozesílání novinek

© 2008 Československé ženy bojující v zahraničních vojenských jednotkách za II. světové války | Všechna práva vyhrazena
Tvorba www stránek WOLFWEB.CZ