Československé ženy
Volba jazyka: Česky English po russki
 home page  mapa webu  kontakty

Medailonky / Šperková (Prchalová) Dolores

Dolores Šperková, provd. Prchalová
 
umístění / zařazení: zpravodajská důstojnice (WAAF)
datum a místo narození / datum a místo úmrtí: 17. 9. 1915 Vídeň / 1. 5. 1990 Kalifornie
národnost:
vyznání:
kmenové číslo, datum a místo odvodu:  200398
hodnost, ve které ji zastihl konec války / dnešní hodnost: F/O (nadporučice) / plukovnice letectva in memoriam
řády, vyznamenání:
 
Předválečná léta:
 
Válečná léta:
Dolores emigrovala do Anglie, kde se přihlásila k WAAF. Prodělala povinný výcvik a později se přihlásila do kurzu pro důstojnice. Po jeho absolvování byla převelena na Inspektorát čs. letectva do Londýna. Za války se provdala za pilota z 310. čs. stíhací peruti, kapitána Eduarda Prchalu, který se smutně „proslavil“ havárií ze 4. 7. 1943 u Gibraltaru. Tehdy pilotoval Liberator polského premiéra v exilu, Włodysława Sikorského, který tuto havárii nepřežil. Eduard Prchal jako jediný ze sedmnáctičlenné posádky vyvázl živý.

Poválečná léta:

Prchalovi se vrátili po válce do Československa, kde zůstali do září roku 1950. Tehdy dne 30.9. Pilot Jan Kaucký odletěl s Dakotou Čs. aerolinií do Velké Británie a vezl s sebou nejen svoji rodinu, ale i rodinu pilota Josefa Řechky a manžele Prchalovy. V roce 1952 se Dolores a Eduard odstěhovali do USA. Eduard Prchal zemřel v roce 1984 a Dolores v roce 1990, nepřežila automobilovou nehodu. 
 
Prameny a literatura:

Poznámky PhDr. Jiřího Mikulky (Moravské zemské muzeum Brno).

Morcinková, Jolana: Ženy v čs. letectvu ve Velké Británii v letech 1940-1945. In: Folia Historica. Ostrava 1996.

Pajer Miloslav: Křídla pro vítězství a poválečnou
obnovu. Českoslovenští letci u dopravních jednotek RAF a ve vojenském
poválečném dopravním letectvu ČSR (1940-1950)
. Cheb 2004.
Vávrová, Milada: Vojáci v sukních. Jihlava 2001.
Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Vydal: Vojenský historický ústav Praha a Vojenský historický ústav Bratislava. Praha 2005.
 

Tato část vznikla s finanční podporou Grantového fondu děkana Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity pro rok 2008.

Rozesílání novinek

© 2008 Československé ženy bojující v zahraničních vojenských jednotkách za II. světové války | Všechna práva vyhrazena
Tvorba www stránek WOLFWEB.CZ