Československé ženy
Volba jazyka: Česky English po russki
 home page  mapa webu  kontakty

Medailonky / Pavlánová (Vyhnánková) Vlasta

Vlasta Pavlánová, provd. Vyhnánková

umístění / zařazení: zdravotnice (1. čs. polní prapor, 1. čs. sam. brigáda, 1. čs. arm. sboru v SSSR)

datum a místo narození / datum a místo úmrtí:  17. 12. 1921 Slezská Ostrava / -

národnost: česká

vyznání: československé-  evangelické

kmenové číslo, datum a místo odvodu: 287/ž, 17. 2. 1942 Buzuluk

hodnost, ve které ji zastihl konec války / dnešní hodnost: nadporučík / kapitán vz.

řády, vyznamenání: Čs. válečný kříž 1939, sovětská Medaile Za odvahu (obě 1943), celkem 16 vyznamenání

 

Předválečná léta:

Před válkou pracovala jako švadlenka v Ostravě. V roce 1939 se rozhodla utéci na východ před pracovním nasazením v Německu.

Válečná léta:

Vlasta Pavlánová utekla ještě s jednou kamarádkou do Polska, pokračovala přes Přemyšl, Krakov, Wieliczku a Čenstochovou až na hranice. Tam obě přeplavaly hraniční řeku San, kde je chytil sovětský pohraničník. Dívky byly rozděleny, Vlasta až do roku 1942 putovala po různých káznicích a vězeních (Kyjev, Charkov). Ve stanici Suchabezvodnaja pracovala v cihelně a stavěla cesty a seznámila se zde se Štěpánkou Cejzlarovou. Když se dozvěděly o vzniku čs. jednotky, rozhodly se tam rozjet. Vzpomíná, že vlakem prý do Buzuluku cestovaly tři týdny.

Po odvodu byla Vlasta zařazena do prvního kurzu pro sanitářky, který byl zahájen 4. 6. 1942 MUDr. Františkem Englem. Vlasta Pavlánová jej absolvovala na výbornou a dne 25. 6. byla spolu s dalšími pěti ženami povýšena na svobodnici. Poprvé v dějinách čs. armády byly povýšeny ženy. Vlasta nakonec odjela s 1. čs. sam. polním praporem na frontu v řadách 3. roty npor. Vladimíra Janka jako velitelka zdravotní hlídky a v hodnosti desátníka.

V bojích u Sokolova se spolu se svob. Annou Ptáčkovou velice vyznamenala. Dne 10. 3. zaslechly v prudké palbě nářek raněných. Hledaly směr, odkud ty hlasy přicházejí, až nakonec zpozorovaly dva těžce raněné sovětské tankisty. Obě dvě se za nimi pustily po volně se svažující pláni mezi křovisky. Stejně tam nemělo smysl se krýt, Němci je měli jako na dlani. Přestože začaly být dívky ostřelovány, pokračovaly v nekrytém terénu dál. Dívky zjistily, že mají muži těžká zranění, tak jim poskytly první pomoc a odtáhly je do bezpečí. Jedna z nich cestou upadla, naštěstí pouze zakopla. Toto všechno pozoroval se zatajeným dechem velitel sovětské 179. pěší brigády dalekohledem. V návrhu na vyznamenání je ještě připsáno, že velitel 179. pěší brigády doporučuje veliteli 3. roty, aby dívky byly navrženy na medaili Za odvahu. Obě dívky obdržely nakonec nejen sovětskou medaili Za odvahu, ale i Československý válečný kříž 1939.

V Novochopersku se Vlasta provdala za Josefa Vyhnánka, který byl zařazen u odvodní komise. I v Novochopersku pokračovala ve zdravotnickém výcviku a pak prošla boji u Kyjeva. Po vzniku sboru zůstala věrna první brigádě a v jejích řadách absolvovala boje na Dukle, kde ošetřila na obvazišti mnoho vojáků. Účastnila se jako zdravotní sestra řady bojů na slovenské a české půdě (Liptovský Hrádok, Žilina, aj.). Válku končila v hodnosti kapitána.

Poválečná léta:

Vlasta Vyhnánková demobilizovala a usadila se s manželem v Rožďalovicích. Vrátila se ke své původní profesi – pracovala jako švadlenka v Modivě. Má syna Zdeňka a dceru Blanku.

Prameny a literatura:

VÚA, SSSR-II, i.č. 41, sign. 15/5, Čs. jednotka v SSSR-1.sam. prapor,  Praporní rozkaz č. 148 ze dne 25.6.1942.

 VÚA, SSSR-II, Čs. jednotka v SSSR-1.prapor, kart. 3, i.č. 28, sign. 12/8, sv.2 – Návrhy na vyznamenání za Sokolovo a doklady k návrhům (nestr.).

 VÚA Praha, seznam příslušníků 1. čs. arm. sboru v SSSR.

 Rozhovor s Vlastou Pavlánovou ze dne 27. 3. 2008.

 Brož, Miroslav: Hrdinové od Sokolova. Praha 2006.

Tichá, Věra: Po boku mužů. Praha 1966.

Vitáková, Alena: Ženy v řadách 1. Čs. sam. polního praporu. Vznik jednotky v Buzuluku. In: Historie 2006. Sborník prací z 12. Celostátní studentské vědecké konference konané 7.- 8. prosince 2006 v Ostravě. Ostrava 2007.

Tato část vznikla s finanční podporou Grantového fondu děkana Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity pro rok 2008.

Rozesílání novinek

© 2008 Československé ženy bojující v zahraničních vojenských jednotkách za II. světové války | Všechna práva vyhrazena
Tvorba www stránek WOLFWEB.CZ