Československé ženy
Volba jazyka: Česky English po russki
 home page  mapa webu  kontakty

Medailonky / Goldbergerová Bella

Běla-Bella Eisensteinová, provd. Goldbergerová-Zlatníková

 

umístění / zařazení: zdravotnice (1. pěší prapor, 1. čs. sam. brigáda, 1. čs. arm. sbor v SSSR)

datum a místo narození / datum a místo úmrtí: 10. 12. 1918 Rajowce (Chelm, Polsko) / -

národnost: židovská

vyznání: židovské

kmenové číslo, datum a místo odvodu: 997/ž, Buzuluk 27. 8. 1942  

hodnost, ve které ji zastihl konec války / dnešní hodnost: rotmistr / rotmistr v z..

řády, vyznamenání: Čs válečný kříž 1939 (1943), Sokolovská pamětní medaile (1948)

 

Předválečná léta:

Válečná léta:

Bella Eisensteinová se v Buzuluku provdala za voj. Arnošta Goldbergera a oba dva spolu již jako manželé odjeli na frontu k Sokolovu. Oba dva byli zařazeni do 1. Roty npor. Otakara Jaroše. Voj. Arnošt Goldberger jako snajper, voj. Bella Goldbergerová jako zdravotnice. V bojích o obec Sokolovo byl odstřelovač Goldberger raněn, jeho žena Bella ošetřovala raněné, mimo jiné i pozdějšího Hrdinu SSSR, Antonína Sochora. Spolu s velitelkou sanitní hlídky pátrala v ulicích Sokolova po raněných a i když už byla zaujata kruhová obrana, stále vynášela z bojů raněné. Za své statečné počínání v sokolovské bitvě obdržela Čs. válečný kříž 1939.

Bella Goldbergerová zůstala u  zdravotní služby. Po vzniku sboru byla určena jako sanitářka při 1. pěším praporu 1. brigády.

Poválečná léta:

Po konci války demobilizovala v roce 1945 v hodnosti rotmistra. Pracovala jako zdravotní sestra, později zůstala v domácnosti. Po roce 1968 s manželem emigrovala. Po válce přijali jméno Zlatníkovi.

Prameny a literatura:

VÚA Praha, seznam příslušníků 1. čs. arm. sboru v SSSR.

VÚA, SSSR-II, ČSVJ v SSSR-1.prapor, kart.3, i.č. 28, sign. 12/8, Návrhy na vyznamenání za Sokolovo a doklady k návrhům (nestr.).

VÚA, SSSR-I, Československá vojenská mise v SSSR, sign. 44/1/5, korespondence 4/I/G, Seznam sňatků uzavřených voj. osobami-periodická hlášení.

 Brož, Miroslav: Hrdinové od Sokolova. Praha 2006.

Kožnar, V.-Richter,K.: Nepřítel na dosah. Praha 1985.

Tichá, Věra: Po boku mužů. Praha 1966.

Vitáková, Alena: Ženy v řadách 1. Čs. sam. polního praporu. Vznik jednotky v Buzuluku. In: Historie 2006. Sborník prací z 12. Celostátní studentské vědecké konference konané 7.- 8. prosince 2006 v Ostravě. Ostrava 2007.

Tato část vznikla s finanční podporou Grantového fondu děkana Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity pro rok 2008.

Rozesílání novinek

© 2008 Československé ženy bojující v zahraničních vojenských jednotkách za II. světové války | Všechna práva vyhrazena
Tvorba www stránek WOLFWEB.CZ