Československé ženy
Volba jazyka: Česky English po russki
 home page  mapa webu  kontakty

Medailonky / Goldmannová (Šmoldasová) Gréta

Gréta Goldmannová, provd. Šmoldasová

 

umístění / zařazení: zdravotnice, spojařka, 1. polní prapor, 1. čs. arm. sbor v SSSR

datum a místo narození / datum a místo úmrtí: 13. 12. 1912 Orlová (okres Karviná)/ 1990 Praha

národnost: česká

vyznání: bez vyznání

kmenové číslo, datum a místo odvodu: 782/ž, Buzuluk, 1. 6. 1942.  

hodnost, ve které ji zastihl konec války / dnešní hodnost: podporučík / kapitán v. v.

řády, vyznamenání: Čs. válečný kříž 1939 (1943), sovětská Medaile Za odvahu (1943), Sokolovská pamětní medaile (1948)

 

Předválečná léta:

Gréta Goldmannová ukončila v Ostravě odbornou školu pro ženská povolání a pracovala v obchodním domě Textilia na třídě 28. října. Před okupací Československa absolvovala v Ostravě zdravotnický kurz Červeného kříže.

Válečná léta:

Kvůli hrozbě pracovního nasazení v Německu odešla do Polska a pak dále na východ. V létě 1940 se dostala až do stalingradské oblasti, kde v obci Rudná pracovala jako knihovnice. Naučila se dobře rusky a chystala se vyučovat němčinu. Jejím druhem byl v emigraci Hugo Rediš z Hranic, kterého následovala do vznikající čs. jednotky v Buzuluku. Tam absolvovala kurz pro zdravotnice a odjela s 1. čs. sam. polním praporem na frontu k Sokolovu jako svobodník. Zařazena byla do 2. roty npor. Jana Kudliče a účastnila se večer 9. 3. 1943 protiútoku na Sokolovo jako zdravotnice. Tehdy obdržela za svou činnost Čs. válečný kříž 1939 a sovětskou Medaili Za odvahu. Návrh na vyznamenání nám popisuje činnost Gréty Goldmannové:

Voj. Marie Pišlová (Za bojevyje uslugi) svob. Gréta Goldmannová (Za odvagu), Sara Ackermannová (Za bojevyje uslugi), Gréta Olšanová (Za bojevyje uslugi.)

„9.3. při útoku na Sokolovo postupovaly s rotou, poskytly pomoc v prvním sledu při osvětlení za silné palby, vynesly je i se zbraněmi, 32 raněných.“

Boje o Sokolovo však pro ni znamenaly těžkou ztrátu. V sokolovském kostelíku zahynul její druh Hugo Rediš, který byl pozorovatelem Otakara Jaroše.

Důvěrným rozkazem č. 28.  byla Grétě dne 27. 9. 1943 propůjčena hodnost poručíka po dobu války. V Novochopersku absolvovala spojařský kurz a v bojích o Kyjev stala se velitelkou radioroje. Za Kyjevem u obce Stadnice opět vytáhla zdravotnickou brašnu, když několik čs. spojařů šláplo na minu.

Po vzniku sboru zůstala jako spojařka v 1. brigádě. Na Dukle však také ošetřovala raněné, mezi nimi byl i její čerstvý manžel, štábní kapitán Miroslav Šmoldas. který byl raněn do nohy.

Poválečná léta:

Konec války ji zastihl v hodnosti poručíka, do roku 1946 pracovala na MNO jako radiotelegrafistka. V roce 1946 demobilizovala. Gréta se po válce nešešla se svou rodinou, která byla celá vyvražděna. Měla jednoho syna.

Prameny a literatura:

VÚA, SSSR-I, Československá vojenská mise v SSSR, sign. 44/1/5, korespondence 4/I/G, Žádost o Miroslava Šmoldase o povolení k sňatku.

VÚA Praha, SSSR-II, i.č. 28, sign. 12/8, kart. 3, sv.2 – Čs. jednotka v SSSR-1.prapor, Návrhy na vyznamenání za Sokolovo a doklady k návrhům (nestránkováno).

VÚA Praha, SSSR-V, sign. 9/1, i.č.25, 1.čs. sam. brigáda – Velitelství, Důvěrné brigádní rozkazy.

 VÚA Praha, seznam příslušníků 1. čs. arm. sboru v SSSR.

 Brož, Miroslav: Hrdinové od Sokolova. Praha 2006.Medailonky statečných – Sokolovo-Kyjev 1943-1998. Napsali: Borský, Karel – Kopoldovi, Bedřich a Jiřina – Kvapilovi, Marie a Oldřich – Petras, Sergej – Šmoldas, Miroslav. České Budějovice 1998.

Šmoldasová, Gréta: Ženy v první linii. Sborník „Směr Praha“, Praha 1955.

Tichá, Věra: Po boku mužů. Praha 1966.

Vitáková, Alena: Ženy v řadách 1. Čs. sam. polního praporu. Vznik jednotky v Buzuluku. In: Historie 2006. Sborník prací z 12. Celostátní studentské vědecké konference konané 7.- 8. prosince 2006 v Ostravě. Ostrava 2007.

 

Tato část vznikla s finanční podporou Grantového fondu děkana Filozofické fakulty Masarykovy Univerzity pro rok 2008.

Rozesílání novinek

© 2008 Československé ženy bojující v zahraničních vojenských jednotkách za II. světové války | Všechna práva vyhrazena
Tvorba www stránek WOLFWEB.CZ